Bilgi Notları

15/2/2023 - Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında

18/1/2023 - Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik Hakkında

15/12/2022 - 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü ile ilgili Gelişmeler Hakkında

15/12/2022 - 2002 Atina Sözleşmesi ile ilgili Gelişmeler Hakkında

7/12/2022 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik Hakkında

9/11/2022 - 7418 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Eklenen İbareler Hakkında

9/11/2022 - Deniz Turizmi Tesislerinden ve Deniz Turizmi Araçlarından Alınan Turizm Payı Hakkında

19/10/2022 - Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde Öngörülen Değişiklikler Hakkında

13/10/2022 - Türkiye’nin Taraf Olduğu IMO Sözleşmeleri

13/10/2022 - Türkiye'nin 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü'ne Taraf Olması Hakkında

7/10/2022 - Türkiye'nin 2002 Atina Sözleşmesi'ne Taraf Olması Hakkında

9/8/2022 - Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Hakkında

18/6/2022 - Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Hakkında

3/3/2022 - 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü Hakkında

24/2/2022 - Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde Öngörülen Değişiklikler Hakkında

1/2/2022 - 2022 tarihli Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği Hakkında

14/11/2021 - Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik Hakkında

7/11/2021 - Türkiye’nin Taraf Olduğu IMO Sözleşmeleri

28/7/2021 - Turizmi Teşvik Kanunu’nu Değiştiren 7334 sayılı Kanun Hakkında

3/7/2021 - Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği'nde Öngörülen Değişiklikler Hakkında

28/4/2021 - Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik Hakkında

8/4/2021 - Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Öngörülen Değişiklikler Hakkında

6/3/2021 - Gemi Söküm Yönetmeliği’nde Öngörülen Değişiklikler Hakkında

25/12/2020 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında

16/12/2020 - Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler Hakkında

29/5/2020 - Gemilerin Teknik Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler Hakkında

24/3/2020 - Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler Hakkında

17/1/2020 - Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği Hakkında

8/1/2020 - Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hakkında

9/1/2020 - Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

4/1/2020 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Değişiklikler Hakkında

11/12/2019 - Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme Hakkında (2)

27/11/2019 - Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği hakkında

19/11/2019 - Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği hakkında

24/9/2019 - Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında (2)

20/9/2019 - 2002 Atina Sözleşmesi Hakkında

29/8/2019 - Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği

10/10/2018 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Deniz Ticareti Sözleşmelerine İlişkin Hükümleri

27/9/2018 - Türkiye'nin 1996 HNS Sözleşmesi'nin 2010 tarihli Protokolü'ne taraf olması hakkında

18/9/2018 - Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılasına Dair Kararın Deniz Ticareti ve Deniz Sigortaları Sözleşmelerine Muhtemel Etkileri

5/12/2017 - Limanlar Kanunu'nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik hakkında

31/7/2017 - 1996 HNS Sözleşmesi'nin 2010 tarihli Protokolü hakkında

28/7/2017 - Türk Boğazları Deniz Trafiği Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi hakkında

13/7/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi hakkında (2)

5/5/2017 - Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği hakkında

8/4/2017 - Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında

3/4/2017 - 2010 HNS Sözleşmesi hakkında

3/4/2017 - 2002 Atina Sözleşmesi hakkında

31/3/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi hakkında

25/3/2017 - Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Denizcilik Çalışma Sözleşmesi hakkında

3/3/2017 - Bağlama Kütüğü Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

27/1/2017 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri (2)

7/9/2016 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri

5/8/2016 - Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi hakkında