Bilgi Notları

17/1/2020 - Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği Hakkında

8/1/2020 - Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hakkında

9/1/2020 - Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

4/1/2020 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Değişiklikler Hakkında

27/11/2019 - Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği hakkında

19/11/2019 - Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği hakkında

24/9/2019 - Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında

20/9/2019 - 2002 Atina Sözleşmesi Hakkında

29/8/2019 - Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği

10/10/2018 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Deniz Ticareti Sözleşmelerine İlişkin Hükümleri

27/9/2018 - Türkiye'nin 1996 HNS Sözleşmesi'nin 2010 tarihli Protokolü'ne taraf olması hakkında

18/9/2018 - Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılasına Dair Kararın Deniz Ticareti ve Deniz Sigortaları Sözleşmelerine Muhtemel Etkileri

13/8/2018 - 13/8/2018 tarihi itibarıyla Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

5/12/2017 - Limanlar Kanunu'nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik hakkında

31/7/2017 - 1996 HNS Sözleşmesi'nin 2010 tarihli Protokolü hakkında

28/7/2017 - Türk Boğazları Deniz Trafiği Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi hakkında

13/7/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi hakkında

5/5/2017 - Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği hakkında

8/4/2017 - Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında

3/4/2017 - 2010 HNS Sözleşmesi hakkında

3/4/2017 - 2002 Atina Sözleşmesi hakkında

31/3/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi hakkında

25/3/2017 - Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Denizcilik Çalışma Sözleşmesi hakkında

3/3/2017 - Bağlama Kütüğü Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

27/1/2017 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri

5/8/2016 - Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi hakkında