Hakkımızda

İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi (“DEHAM”), 12 Aralık 2002 tarihinde kurulmuştur. DEHAM denizle ilgili olarak geniş bir alanı kapsayan disiplinlerarası araştırmalar ve incelemeler için uygun bir akademik ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

 
Deniz Ticareti Hukuku ile Uluslararası Kamu Deniz Hukuku arasındaki ayrım, son yıllarda önemini yitirmektedir. Deniz çevresinin korunması çabaları ile gemilerin güvenliğine ilişkin sorunlar, daha önceleri çatışır gibi görünen çıkarların aynı noktada birleşmesine yol açabilmektedir. DEHAM’ın öncelikli amacı özel ve kamu hukukunu kapsayan deniz hukuku ve deniz çevresi konuları üzerinde diğer bilim dalları ile beraber araştırma ve çalışmalar yapmak ve toplumun ilgisini çekecek etkinlikler düzenlemektir.
 
Türkiye ile Uluslararası Denizcilik Topluluğu arasında bir köprü olmayı amaçlayan Merkez, yeni bir araştırma ve uygulamacılar kuşağı yetiştirmeye öncelik vermeyi de hedef almıştır.