Yayınlar

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar - I, On İki Levha Yayıncılık, 2019 (İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Hukukçular Kulübü ile birlikte)

http://www.hukukmarket.com/kitap/150993/?fbclid=Iw...


Deniz İcra Hukuku - Güncel Sorunlar, İstanbul Barosu Yayınları, 2018 (İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ile birlikteyayın için tıklayınız.