Türkiye'nin 2010 HNS Sözleşmesi'ne taraf olması

Türkiye’nin 2010 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Sözleşme’ye taraf olması hakkındaki bilgi notu için tıklayınız.