Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Eklenen İbareler Hakkında

13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine eklenen ibareler hakkındaki bilgi notu için tıklayınız.