Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılasına Dair Kararın Deniz Ticareti ve Deniz Sigortaları Sözleşmelerine Muhtemel Etkileri

Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılasına Dair Kararın deniz ticareti ve deniz sigortaları sözleşmelerine muhtemel etkileri konusundaki bilgi notu yayımlanmıştır. Bilgi notu için tıklayınız.