Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği hakkında