Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme Hakkında

Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkındaki bilgi notu için tıklayınız.