"Transtrakya Petrol Boru Hattı" Paneli, 6 Aralık 2004

Tarih:
Başlama: 06 Aralık 2004 10:00
Bitiş: 06 Aralık 2004 13:00