Yargıtay 11. HD kararı: Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı araçların mülkiyetinin nakli