Yargı Karar Özetleri

İstanbul BAM 14. HD kararı: Konişmentoda yer alan yetki kayıtlarının genel işlem koşulu denetimi

Yargıtay 11. HD kararı: Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı araçların mülkiyetinin nakli