Yargı Karar Özetleri

Taşıyanın Sınırlı Sorumluluğu (TTK m. 1186)

Konişmentoda Yer Alan Yetki Kayıtları

Yargıtay 11. HD kararı: Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı araçların mülkiyetinin nakli