Bilgi Notları

1/10/2016 tarihi itibarıyla Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

7/9/2016 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri

5/8/2016 - Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Hakkında