Bilgi Notları

8/4/2017 - Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

3/4/2017 - 2010 HNS Sözleşmesi Hakkında

3/4/2017 - 2002 Atina Sözleşmesi Hakkında

31/3/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi Hakkında

25/3/2017 - Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Denizcilik Çalışma Sözleşmesi hakkında

3/3/2017 - Bağlama Kütüğü Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

27/1/2017 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

1/10/2016 tarihi itibarıyla Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

7/9/2016 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri
Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri

5/8/2016 - Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Hakkında