Bilgi Notları

3/3/2017 - Bağlama Kütüğü Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

27/1/2017 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

1/10/2016 tarihi itibarıyla Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

7/9/2016 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri

5/8/2016 - Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Hakkında