Bilgi Notları

5/12/2017 - Limanlar Kanunu'nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik hakkında

31/7/2017 - 1996 HNS Sözleşmesi'nin 2010 tarihli Protokolü hakkında

28/7/2017 - Türk Boğazları Deniz Trafiği Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi hakkında

13/7/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi hakkında

5/5/2017 - Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği hakkında

8/4/2017 - Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında

3/4/2017 - 2010 HNS Sözleşmesi hakkında

3/4/2017 - 2002 Atina Sözleşmesi hakkında

31/3/2017 - 2009 Gemilerin Geri Dönüşümü Sözleşmesi hakkında

25/3/2017 - Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

25/3/2017 - Denizcilik Çalışma Sözleşmesi hakkında

3/3/2017 - Bağlama Kütüğü Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

27/1/2017 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

1/10/2016 tarihi itibarıyla Türkiye'nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri

7/9/2016 - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Değişiklikleri

7/9/2016 - Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklikleri

5/8/2016 - Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi hakkında