1993 Gemi Alacaklısı Hakkı, 1999 İhtiyati Haciz ve 2006 Deniz İş Sözleşmeleri Hakkında

Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme hakkında

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi hakkında

Paylaş