“Yargıtay Kararları Işığında Deniz Ticareti ve Deniz Sigortası Hukukunda Güncel Sorunlar ve Gelişmeler”, 3 Temmuz 2009

03.07.2009 09:00 - 03.07.2009 12:00

Deniz Hukuku Derneği ile birlikte.

Paylaş