Taşıyanın Sınırlı Sorumluluğu (TTK m. 1186)

TTK m. 1186 'da düzenlenen taşıyanın sınırlı sorumluluğu hakkındaki yargı karar özeti eklenmiştir.

Paylaş